જાણવા જેવુ

દસાડા તાલુકાના પાટડી,બજાણા પોલીસ મથકમાં GRDની ભરતી જાહેર

અહીંથી શેર કરો


સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકામાં પાટડી તથા બજાણા પોલીસ મથક વિસ્તારમાં ગ્રામ રક્ષકદળમા ખાલી પડેલ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં પાટડી,પુરુષ-10 અને બજાણા,પુરુષ-૦૯ની જગ્યાએ ભરતી કરવા પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે આ ફોર્મ ૧૭ જાન્યુઆરીથી ૨૪ જાન્યુઆરી સુધી લગત પોલીસ મથકે થી મેળવી લઇ ભરી દેવા સૂચના આપવામાં આવી છે ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD)એ માનદ સેવા છે જે પોલીસની સાથે રહી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવામાં પોલીસને મદદરૂપ થાય છે જેમાં રૂપિયા ૩૩૦ માનદવેતન તરીકે આપવામાં આવે છે આ ભરતીપ્રક્રિયામાં માત્ર ગ્રામ્ય વિસ્તારના ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવનાર છે દસાડા તાલુકાના બજાણા પાટડી ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર પોલિસ મથકએ ખાલી પડેલ જગ્યા માટે ભરતી પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે

નિમણૂક માટે રાખવામાં આવેલ માપદંડ

ઉંચાઈ પુરુષ-:૧૬૫ સેન્ટીમીટર
ઉંચાઈ મહિલા ઉમેદવાર-:૧૫૦ સેન્ટિમીટર
વજન પુરુષ-:૫૦ કિલોગ્રામ,મહિલા-:૪૫ કિલોગ્રામ
છાતી પુરુષ-: ૭૯ સે.મી. સામાન્ય (ફુલાવવી-:૦૫ સે.મી.)
( ફુલાવ્યા સાથે ૮૪ સે.મી‌)
દોડ પુરુષ-: પ્રથમ ૧૦૦ મીટર ૧૫ સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરવી
૧,૬૦૦ મીટર ૦૯ મિનિટમાં પૂર્ણ કરવી
મહિલા માટે દોડ ૪૦૦ મીટર ૦૪ મિનિટમાં પૂર્ણ કરવી
શૈક્ષણિક લાયકાત-:ધોરણ-૦૩ પાસ

આપણું ખારાપાટ

કેમ છો ? ખારાપાટની ધરુના માયાળુ માનવી ડીજીટલ પ્લેટફોર્મ 'આપણું ખારાપાટ' ટીમના નમસ્કાર ડિજિટલ યુગમાં અમે આપની સમક્ષ લઈને આવ્યા છીએ આપણા વિસ્તારનું પોતિકુ પ્લેટફોર્મ એટલે 'આપણું ખારાપાટ' આપણા મલકમાં બનતા ધાર્મિક, સામાજિક,સંસ્થાકીય, શૈક્ષણિક કે રાજકીય પ્રસંગને જન જન સુધી પહોંચાડશે 'આપણું ખારાપાટ' ખારાપાટની ભૂમિ એટલે માં આદ્યશક્તિનું પ્રાગટ્ય સ્થાન,વીર વચ્છરાજ,રામદેવપીર મહારાજ,કાળવાનાથની ભૂમી જગ વિખ્યાત વંદન આપણા ખારાપાટને.. નાના રણના ઘુડખર,રણ લોકડી,તથા અગરમા પાકતા મીઠાએ આપી ઓળખ અનેરી અને હા વર્ળીન્દ્રધામ સ્વામિનારાયણ સંકુલ બનતા ભળી સોનામા સુગંધ થયો ઓળખમા વધારો પાટડી નગર એટલે જ તો લાગે વ્હાલુ વતન ..આપણા વતનના પ્રસંગને જન જન સુધી પહોંચાડવા અમને કરો માહિતગાર અને વિગત મોકલી આપો નંબર પર આપણો મલક,આપણું ગૌરવ આપણું ખારાપાટ... Contact-:+91 87995 70643

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *